Regulament Echos Francophones 2014

1. Concursul se va desfăşura pe opt secţiuni: liceeni şi studenţi, limba română și limba franceză, poezie și proză scurtă (nuvelă, eseu), fiecare participant primind la intrarea în competiţie un cod de juriu caracteristic secţiunii în care se încadrează.
2. Fiecare concurent va trebui să aleagă fie una din cele trei teme ale concursului, fie toate trei. Temele sunt : Déjà vu, Amenzia cuvintelor şi Amenințarea.
3. Se vor trimite creaţii personale în limba franceză și în limba română (maxim trei poezii, respectiv maxim trei scrieri în proză), în format electronic, în intervalul 14 martie – 22 aprilie 2014, pentru secțiunea de limbă franceză și în intervalul 20 martie – 10 aprilie, la secțiunea de limbă română, până la ora 23:59, la adresa [email protected] . Toţi concurenţii vor primi confirmare de primire a poeziilor din partea Asociaţiei Studenţilor Francofoni din Iaşi.
4. Vor fi menţionate datele personale ale fiecărui concurent:
– nume;
– prenume;
– vârstă;
– ocupaţie;
– telefon;
– oraşul.
5. Nu vor fi acceptate textele lipsite de autenticitate, copii fidele ale unor publicaţii sau poeziile cu prea multe greşeli de ortografie şi de gramatică, din cauza cărora este pierdut în totalitate mesajul poetic.
6. Jurizarea se va face în funcţie de 5 criterii. Pentru fiecare criteriu se vor acorda câte 10 puncte pentru:
– Profunzimea şi complexitatea mesajului transmis
– Calitatea exprimării literare
– Utilizarea limbii literare (stil şi vocabular adecvate, nuanţarea exprimării etc.)
– Corectitudinea gramaticală
– Elemente de originalitate
– Abordarea temei/temelor din concurs cât mai bine
Nota finală pentru fiecare concurent se va calcula folosind media aritmetică a celor şase note. Fiecare membru al juriului va acorda câte o notă finală. Totodata, se va lua in calcul și un ultim vot, cel al publicului.
În caz de egalitate, concurenţii vor fi departajati în funcţie de criteriile de mai sus, în ordinea enumerată.

Post a comment